TARİHÇE

sar_-sade.jpg

TÜRK TİCARET BANKASI EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

TÜRKBANKIN TASFİYEYE SÜRÜKLENİŞİNİN SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLDİRİMİZ:

s_pah_zade_ham_d_bey__m_fett___-1.jpg

Mart 1913 tarihinde fiilen bankacılık çalışmalarına başlayan ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI nın sermayesinin hissedarlardan toplanış şekli, bankacılık tarihimizde çok önemli bir başlangıcı ifade etmektedir. Sermayesi, hepsi mahalli tüccar ve esnaf olan hisse sahiplerince haftada 5 kuruş ve her üç ayda bir 27 kuruş ödenerek toplanan ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI, fertlerin teşebbüsüyle kurulmuş ilk özel milli banka olma vasfını kazanmıştır.

hafiz_a_azade_bek_r_efend_-1.jpg

_umnuluzade_haci_mehmet_h_lm__bey__m_d_r_-1.jpg

ethem_ustazade_hakki_efend_-1.jpg

d_yarbek_rl_zade__brah_m_efend___veznedar_-1.jpg

 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş TARİHÇESİ:

ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI 9 Mart 1913 tarihinde Adapazarında kurulmuş olup, bu sebeple 1861 yılında Mithat Paşa tarafından başlatılan milli bankacılık çalışmaları yeni ve çok önemli bir aşamaya ulaşmıştır.

haci_adem_beyzade__brah_m_bey___dare_mecl_s__re_s__-1.jpg

İlk özel milli bankayı kurma fikrini benimseyen : Sipahizade Hamid Bey, Şumnulu Zade Hacı Mehmet Hilmi Efendi, Diyarbekirlizade İbrahim Efend, Hacı Adem Beyzade İbrahim Bey, Sabık Naib Seyyid Ahmet Efendi, Hacı Ali Fevzi Zade Hacı Rıza Efendi, Numan Beyzade Hacı Numan Bey, Seyyid Agiç Ahmet Nazmi Efendi, Hacı Hafızzade Mehmet Ziyaeddin Efendi, Hasanzade Mustafa Nuri Efendi, Hacı Salim Beyzade Ethem Efendi, Hafız Ağazade Bekir Efendi, Ethem Ustazade Hakkı Efendi, bir araya gelerek HACI ADEM BEYZADE İBRAHİM-SİPAHİZADE HAMİD VE ŞÜREKASI ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI nın, 1 Kanunusani 1329 (13 Ocak 1913) tarihini taşıyan, esas mukavelenamesini imzalamışlardır.

hasanzade_mustafa_nur__efend_-1.jpg

ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI mütevazi bünyesine ve mahdut imkanlarına rağmen 1.Cihan Harbinin yarattığı çeşitli ve büyük güçlüklere karşı koyabilmiş ve 1 Teşrinievvel 1335 (1919) tarihine kadar geçen zaman zarfında sermayesini ve mevduatını yükseltmiş ve Komandit Şirket olarak çalıştığı bu zaman zarfında hissedarlarına temettü tevzi etmeyi başarmıştır. Eshamlı Komandit Şirket şeklinde faaliyette bulunan bankanın bünyesinde, bu tarihte ilk önemli değişiklik yapılarak, kurucular dışındaki fertlerin de iştirakini temin maksadıyla, müessese Anonim Şirket haline getirilmiştir.

numan_beyzade_haci_numan_bey-1.jpg

haci_hafizzade_mehmet_z_yaedd_n_efend_-1.jpg

na_b__sabik_seyy_d_ahmet_efend_-1.jpg

haci_sal_m_beyzade_ethem_efend___veznedar_-1.jpg

TÜRK TİCARET BANKASI daima bir iftihar vesilesi olacaktır.

 

emeklidernek@ttmail.com

Bize ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın